Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0033

IMG_0033