Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0032

IMG_0032