Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0041

IMG_0041