Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0027

IMG_0027