Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0018

IMG_0018