Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0017

IMG_0017