Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0143

IMG_0143