Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0004

IMG_0004