Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0139

IMG_0139