Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0131

IMG_0131