Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0129

IMG_0129