Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0123

IMG_0123