Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0119

IMG_0119