Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0116

IMG_0116