Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0113

IMG_0113