Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0110

IMG_0110