Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0011

IMG_0011