Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0107

IMG_0107