Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0104

IMG_0104