Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0101

IMG_0101