Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0095

IMG_0095