Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0092

IMG_0092