Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0089

IMG_0089