Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0070

IMG_0070