Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0076

IMG_0076