Quasimodobilder 2011 vom “Dammerl”

IMG_0064

IMG_0064